Nyheder

DSMFEM takker Janne Rothmar Herrmann og Karsten Juhl Jørgensen for deres arbejde i bestyrelsen. 
 
DSMFEM takker Gorm Greisen for sit arbejde som formand. Gorm er fortsat tilknyttet bestyrelsen som associeret medlem. DSMFEM takker også Kirsten Møller for sit bestyrelsesarbejde. 
 
DSMFEM takker Jacob Seidelin for sit engagement i bestyrelsesarbejdet som sekretær. Jacob Seidelin er udtrådt af bestyrelsen i november 2013, i henhold til gældene regler.
 

Velkommen

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode er et tværfagligt videnskabeligt selskab der har til formål at fremme forskning, undervisning og udvikling inden for det medicinsk-videnskabsteoretiske fagområde (medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori og forskningsmetodologi) i Danmark.

Som stemmeberettigede (ordinære) medlemmer kan optages læger og andre personer, der i kraft af deres uddannelse, publikationer eller andre aktiviteter har vist interesse for selskabets fagområde.

Selskabet har ca. 120 medlemmer og det årlige kontingent er 350 kr. Studerende betaler 150 kr. pr. år.

Henvendelser til Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode bedes rettet til formanden. 

Nęste arrangement

STORMØDE tirsdag den 30. maj kl. 16.30-19.30

Henrik Dam Auditoriet, Panum Instituttet

Informeret samtykke ved forskning med mennesker: Etik eller legalisme?

Hvad er brændpunkterne i år 2017, og hvordan skal den medicinske forskningsverden agere fremadrettet? Det informerede samtykke ved medicinsk forskning er fortsat genstand for ophedet debat: Hvilke typer forsøg kan man bede patienter medvirke til, hvor meget bør de informeres om, og hvordan sikrer man at de ved hvad de går ind til? Kan for strenge krav til informeret samtykke forhindre vigtig forskning, som kunne gavne fremtidige patienter?

Vi præsenterer ekspert-oplæg fra blandt andre en akutforsker fra Rigshospitalet og formændene for Etisk Råd og National Videnskabsetisk Komite. Vel mødt!

Program

Kl. 16.30-16.55: Brystkræftprojektet. Forskning uden informeret samtykke

Peter J. H. Rossel, lektor emeritus og idéhistoriker

Kl. 17.00-17.25: Det informerede samtykke. Hvorfor og hvordan?

Thomas Ploug, Professor og filosof

Kl. 17.25-17.50: Erfaringer med akutforskning på bevidstløse patienter, og perspektiver

på mulige lovændringer

Jesper Kjærgaard, overlæge, Rigshospitalet

Kl. 17.50-18.15: Pause – sandwich og drikkevarer

Kl. 18.15-18.40: Clusterrandomiseret forsøgsperson: Mål eller middel?

Johannes Gaub, læge og formand for National Videnskabsetisk Komité

Kl. 18.40-19.05: Klyngeforsøg. Metodologisk guldæg eller videnskabelig sump? Gorm

Greisen, professor og formand for Etisk Råd

Kl. 19.05-19.25: Diskussion i Plenum

Alle interesserede er velkomne! Arrangementet er gratis.

Tidligere arrangementer

Stormøde 24. november 2016 på Rigshospitalet Skadevirkninger ved HPV-vaccination: Hvordan tæller vi dem? Oplæg og debat om metodologiske spørgsmål.

Paneldeltagere:
Anders Hviid, seniorforsker, Statens Serum Institut
Peter La Cour, leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, København
Rebecca Chandler, forsker ved WHO’s Uppsala Monitoring Center
Kim Varming, ledende overlæge, klinisk immunologisk afdeling, Aalborg Sygehus
Jesper Mehlsen, overlæge, Synkopecentret, Frederiksberg Hospital

Stormøde torsdag den 12. maj 2016 kl. 16-19 på Medicinsk Museion. 

Lægevidenskabens råstof: fra døde kroppe til dna.

Thomas Söderqvist: Offentlig udstilling. Form og formål. 

Janne Rothmar Herrmann: Den døde krop og jura: Status. Udstilling. Obduktion. Helkropsdonation
 
Maria Olejaz Tellerup: Donation af kroppen til videnskaben
 
Jørgen Tranum-Jensen Hvad bruges døde kroppe til i dag?
 
Bente Pakkenberg: Hjernen: Hvad nyt kan nye og gamle hjerner fortælle i 2016?
 
Diskussion
 
Mulighed for at se udstillingen ”Det indsamlede menneske”
 

Stormøde afholdt 7. maj 2015

 

Døden på hospitalet

 

· Lars Willy Andersen (overlæge, hjerteintensiv): Hvad gik galt?

 

· Henning Nabe (hospitalspræst): At få frataget håbet

 

· Niels Henrik Gregersen (prof teo institut, KU): Forestillinger om at være død

 

· Helle Timm (prof, videnscenter for palliation): Grader af dødshjælp

 

· Kirsten Møller(prof, intensiv med): Grader af død: hjertedød, hjernedød, helt død

 

· Afsluttende diskussion.

 

(ordstyrer Gorm Greisen, fmd)

 

Stormøde afholdt 22. maj 2014. 

Mødet blev afholdt på engelsk.

Bevidsthed. Hvordan defineres den biologisk og filosofisk, og hvad skal der til for at den er til stede?  [Consciousness and the brain]
  
Rigshospitalet, ’Auditorium 1’

Dan Zahavi, Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen

Albert Gjedde, Institute for Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen

Hartwig Siebner, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

Lars Peter Kammersgaard, Research Unit on Brain Injury Rehabilitation Copenhagen (RUBRIC), Glostrup Hospital, University of Copenhagen

Johan Stender, Institute for Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen
 
Stormøde 22 november 2012.

Overdiagnostik. Hvordan opgøres fordele mod ulemper ved sygdomsforebyggelse?

Efterårets stormøde blev afholdt den 22. november 2012 kl. 16.30-20.00 i Teilumbygningen Stormøde 25. november 2010. Børge Noprdestgaard og Henrik Dibbern diskuterede statinbehandling. Torsten Lauritzen og Charlotta Pisinger diskuterede generelle helbredstjek.

Stormøde 31 maj 2012, 16.00-20.30 i Lundsgaard auditoriet, Panum.

Videnskabelig uredelighed og god videnskabelig praksis - før og efter Penkowasagen.

Der var indlæg fra Claus Emmeche, Poul Pilgaard Johnsen, Jens Rehfeld, Nils Strandberg Pedersen, Stein Vaaler og Nils Axelsen. Desuden en engageret  debat med deltagelse af publikum.

"Evidens som magtmiddel i kampen om ressourcerne". Efterårets stormøde blev afholdt torsdag 25. november 2010 16.15-19.00 i Dam auditoriet, Panum Instituttet.

Experimental Medical Philosophy 2-4 juni 2010

Workshoppen ”Experimental Philosophy and Experimental Medical Philosophy” blev afholdt i Nordforsk regi d. 2. - 4. juni 2010 på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Stormøde 2. december 2009

Trænger det videnskabsetiske komitésystem i Denmark til en revision?

Debatmøde: Abortlovgivningen under udfordring

Medicinsk teknologi og ændringer i værdiopfattelser sætter abortloven til debat

Stormøde 2008

Ansvar for egen sundhed

Forårsmøde 2008

Sundhedsvidenskabelig forskning og lægemiddelindustrien