Nyheder

DSMFEM takker Janne Rothmar Herrmann og Karsten Juhl Jørgensen for deres arbejde i bestyrelsen. 
 
DSMFEM takker Gorm Greisen for sit arbejde som formand. Gorm er fortsat tilknyttet bestyrelsen som associeret medlem. DSMFEM takker også Kirsten Møller for sit bestyrelsesarbejde. 
 
DSMFEM takker Jacob Seidelin for sit engagement i bestyrelsesarbejdet som sekretær. Jacob Seidelin er udtrådt af bestyrelsen i november 2013, i henhold til gældene regler.
 
DSMFEM takker desuden Peter Rossel for sit engagement som formand for bestyrelsen. Peter Rossel fortsætter i betyrelsen som associeret medlem i henhold til beslutning på generealforsamlingen.

Velkommen

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode er et tværfagligt videnskabeligt selskab der har til formål at fremme forskning, undervisning og udvikling inden for det medicinsk-videnskabsteoretiske fagområde (medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori og forskningsmetodologi) i Danmark.

Som stemmeberettigede (ordinære) medlemmer kan optages læger og andre personer, der i kraft af deres uddannelse, publikationer eller andre aktiviteter har vist interesse for selskabets fagområde.

Selskabet har ca. 120 medlemmer og det årlige kontingent er 350 kr. Studerende betaler 150 kr. pr. år.

Henvendelser til Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode bedes rettet til formanden eller sendt til:

Sekretær i DSMFEM

Janne Rothmar Herrmann

 

Email: Janne.Rothmar.Herrmann@jur.ku.dk

 

Nęste arrangement

Ekspertmøde - Åbent Debatarrangement på Rigshospitalet torsdag den 24. november klokken 17.00-20.00.
 
Skadevirkninger ved HPV-vaccination: Hvordan tæller vi dem? Oplæg og debat om metodologiske spørgsmål.
 
En eventuel sammenhæng mellem vaccination imod HPV-virus, og efterfølgende optræden af symptomer hos vaccinerede piger og kvinder, har de seneste år været heftigt debatteret både internt i lægefaglige selskaber og tidskrifter, men i lige så høj grad på både TV, i aviser og på sociale medier. Problemstillingen er netop nu mere relevant end nogensinde, idet tilslutningen til vaccinationsprogrammet rapporteres voldsomt faldende. Det store spørgsmål er, om der er en kausal sammenhæng imellem de symptomer patienterne oplever, og deres forudgående vaccination?
Arrangementet samler de helt centrale eksperter og aktører på området til en konstruktiv, åben debat med fokus på, hvordan man kan skabe klarhed over sagen om HPV-vaccination, og hvad forløbet kan lære os ift. fremtidig forebyggelse på befolkningsniveau.
Det lægefaglige selskab ”Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode” ønsker herved at sætte fokus på, hvordan man bedst undersøger en vaccination for mulige sjældne, men potentielt alvorlige skadevirkninger, ikke mindst når skadevirkningerne hovedsageligt har subjektiv karakter, og optræder midt i en hurtig, digital medievirkelighed. Fokus er på metode: Hvilken evidens skal der til, og hvornår i implementeringsforløbet skal den skaffes? Hvordan kan man monitorere hyppigheden af subjektive symptomer, som lægeverdenen ikke umiddelbart kan forklare? Hvilken rolle spiller (sociale) medier, psykosociale omstændigheder og tilfældigt tidsmæssigt sammenfald af sygdom og vaccination?

Arrangør: ”Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode” (www.DSMFEM.dk). Bestyrelsesmedlemmer tæller bl.a. professor og formand for Etisk Råd Gorm Greisen, overlæge ved det Nordiske Cochrane Center Karsten Juhl Jørgensen og filosof Peter Rossel.

Paneldeltagere:
Anders Hviid, seniorforsker, Statens Serum Institut
Peter La Cour, leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, København
Rebecca Chandler, forsker ved WHO’s Uppsala Monitoring Center
Kim Varming, ledende overlæge, klinisk immunologisk afdeling, Aalborg Sygehus
Jesper Mehlsen, overlæge, Synkopecentret, Frederiksberg Hospital
 
Efter oplæggene vil der være ca. en halv times paneldiskussion.

Tid og Sted: Rigshospitalets Auditorium 1, 24. november 2016 kl. 17.00 – 20.00
 
Arrangementet er åbent for alle.

Tidligere arrangementer

Stormøde torsdag den 12. maj 2016 kl. 16-19 på Medicinsk Museion. 

Lægevidenskabens råstof: fra døde kroppe til dna.

Thomas Söderqvist: Offentlig udstilling. Form og formål. 

Janne Rothmar Herrmann: Den døde krop og jura: Status. Udstilling. Obduktion. Helkropsdonation
 
Maria Olejaz Tellerup: Donation af kroppen til videnskaben
 
Jørgen Tranum-Jensen Hvad bruges døde kroppe til i dag?
 
Bente Pakkenberg: Hjernen: Hvad nyt kan nye og gamle hjerner fortælle i 2016?
 
Diskussion
 
Mulighed for at se udstillingen ”Det indsamlede menneske”
 

Stormøde afholdt 7. maj 2015

 

Døden på hospitalet

 

· Lars Willy Andersen (overlæge, hjerteintensiv): Hvad gik galt?

 

· Henning Nabe (hospitalspræst): At få frataget håbet

 

· Niels Henrik Gregersen (prof teo institut, KU): Forestillinger om at være død

 

· Helle Timm (prof, videnscenter for palliation): Grader af dødshjælp

 

· Kirsten Møller(prof, intensiv med): Grader af død: hjertedød, hjernedød, helt død

 

· Afsluttende diskussion.

 

(ordstyrer Gorm Greisen, fmd)

 

Stormøde afholdt 22. maj 2014. 

Mødet blev afholdt på engelsk.

Bevidsthed. Hvordan defineres den biologisk og filosofisk, og hvad skal der til for at den er til stede?  [Consciousness and the brain]
  
Rigshospitalet, ’Auditorium 1’

Dan Zahavi, Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen

Albert Gjedde, Institute for Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen

Hartwig Siebner, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

Lars Peter Kammersgaard, Research Unit on Brain Injury Rehabilitation Copenhagen (RUBRIC), Glostrup Hospital, University of Copenhagen

Johan Stender, Institute for Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen
 
Stormøde 22 november 2012.

Overdiagnostik. Hvordan opgøres fordele mod ulemper ved sygdomsforebyggelse?

Efterårets stormøde blev afholdt den 22. november 2012 kl. 16.30-20.00 i Teilumbygningen Stormøde 25. november 2010. Børge Noprdestgaard og Henrik Dibbern diskuterede statinbehandling. Torsten Lauritzen og Charlotta Pisinger diskuterede generelle helbredstjek.

Stormøde 31 maj 2012, 16.00-20.30 i Lundsgaard auditoriet, Panum.

Videnskabelig uredelighed og god videnskabelig praksis - før og efter Penkowasagen.

Der var indlæg fra Claus Emmeche, Poul Pilgaard Johnsen, Jens Rehfeld, Nils Strandberg Pedersen, Stein Vaaler og Nils Axelsen. Desuden en engageret  debat med deltagelse af publikum.

"Evidens som magtmiddel i kampen om ressourcerne". Efterårets stormøde blev afholdt torsdag 25. november 2010 16.15-19.00 i Dam auditoriet, Panum Instituttet.

Experimental Medical Philosophy 2-4 juni 2010

Workshoppen ”Experimental Philosophy and Experimental Medical Philosophy” blev afholdt i Nordforsk regi d. 2. - 4. juni 2010 på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Stormøde 2. december 2009

Trænger det videnskabsetiske komitésystem i Denmark til en revision?

Debatmøde: Abortlovgivningen under udfordring

Medicinsk teknologi og ændringer i værdiopfattelser sætter abortloven til debat

Stormøde 2008

Ansvar for egen sundhed

Forårsmøde 2008

Sundhedsvidenskabelig forskning og lægemiddelindustrien