Andet materiale

 aug 2022. Afgivet høringsvar til lovforslag om fravalg af genoplivning ved hjertestop