Bestyrelsen

Formand

Peter J. Hancke Rossel, Mag.art., Lektor.

Enheden for Medicinsk Videnskabsteori, CSS. Københavns Universitet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Øster Farimagsgade 5
1014 København K
Tlf nr.: (+45) 35 32 79 34
pero@sund.ku.dk
 

Gorm Greisen, Professor
Rigshospitalets neonatalafdeling
Afsnit 5024
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf. nr.: (+45) 3545 1326
greisen@rh.dk
 

Sekretær

 
Kasserer

Jimi Elers

 

   

Mikkel Anthonisen, Speciallæge i almen medicin
Neurologisk Klinik
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 Køenhavn Ø
mikkelanthonisen@hotmail.com
 
Ronan Berg
ronan@dadlnet.dk
 
John Asger Petersen
John.Asger.Petersen@regionh.dk
 
Jakob Schrøder
Introduktionslæge, kardiologisk afd., Hvidovre Hospital.
jakobschroder@gmail.com