Bestyrelsen

Formand

Gorm Greisen, Professor
Rigshospitalets neonatalafdeling
Afsnit 5024
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf. nr.: (+45) 3545 1326
greisen@rh.dk 

Sekretær

 
Kasserer

Karsten Juhl Jørgensen, konstitueret direktør

Det Nordiske Cochrane Center

Rigshospitalet

kj@cochrane.dk

 

Øvrige medlemmer

 

Janne Rothmar Herrmann, professor MSO

Juridisk Fakultet

Købenahvns Universitet

 

Ezio di Nuzzi, professor i bioetik

Købenahvns Universitet

 

Klemens Kappel, professor, institut for kommunikation

Københavns Universitet

 

Anders Beich, specaillæge i almen medicin

Formand, Dansk Selskab for Almen Medicin   

 
Jakob Schrøder
Introduktionslæge, kardiologisk afd., Hvidovre Hospital.
jakobschroder@gmail.com
 
Peter J. Hancke Rossel, Mag.art., Lektor.
Enheden for Medicinsk Videnskabsteori, CSS. Københavns Universitet.
pero@sund.ku.dk