Bestyrelsen

Formand
Gorm Greisen, Professor emeritus
Rigshospitalets neonatalafdeling
gorm.greisen@regionh.dk
tlf 40460747

 

Sekretær

Marc Sørensen, ph.d.

Afdelingslæge
Thoraxanæstesiologisk klinik
Rigshospitalet, afsnit 4142

marc.soerensen@regionh.dk

 
Kasserer

Karsten Juhl Jørgensen, Professor

Cochrane Danmark/Center for Evidensbaseret Medicin Odense

kj@cochrane.dk

 

Øvrige medlemmer

 

Janne Rothmar Herrmann, professor MSO

Juridisk Fakultet

Købenahvns Universitet

 

Ezio di Nuzzi, professor i bioetik

Købenahvns Universitet

 

Klemens Kappel, professor, institut for kommunikation

Københavns Universitet

 

Anders Beich, specaillæge i almen medicin

Formand, Dansk Selskab for Almen Medicin   

 
Peter J. Hancke Rossel, Mag.art., Lektor.
Enheden for Medicinsk Videnskabsteori, CSS. Københavns Universitet.
pero@sund.ku.dk