Nyheder

 

Velkommen

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode er et tværfagligt videnskabeligt selskab der har til formål at fremme forskning, undervisning og udvikling inden for det medicinsk-videnskabsteoretiske fagområde (medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori og forskningsmetodologi) i Danmark.

Som stemmeberettigede (ordinære) medlemmer kan optages læger og andre personer, der i kraft af deres uddannelse, publikationer eller andre aktiviteter har vist interesse for selskabets fagområde.

Selskabet har ca. 120 medlemmer og det årlige kontingent er 300 kr. Studerende betaler 150 kr. pr. år.

Henvendelser til Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode bedes rettet til formanden. 

Nęste arrangement

"DSMFEM's Operating Theater - en serie dialoger online

Lægers virke under kniven.

Det hedder ’operating theater’ på engelsk. Traditionen var at der var tilskuere til kirurgernes arbejde. Nu indbyder Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode til at overvære dialoger hvor to parter med hvert sit perspektiv dissekerer et problem i lægers måde at arbejde på. Det kan være etikken eller metoderne eller selve begreberne som bliver blotlagt. Vi prøver at bringe nyt frem med dialog som værktøj.

Dialog 2. Samtykke til forskning vs. samtykke til behandling - er forskellige standards berettigede?

Der er en højere standard for det informerede samtykke til sundhedsvidenskabelig forskning end til patientbehandling. Hvad er grunden til det? Giver det problemer? Kan det være anderledes?

Prof. Janne Rothmar Hermann
Københavns Universitet - Det Juridiske Fakultet

Prof. Gorm Greisen, dr.med., formand for DSMFEM
fhv. formand for Videnskabsetisk komité
fhv. formand for Det Etiske Råd
Afd. for Intensiv Behandling af Nyfødte og Mindre Børn
Rigshospitalet - Juliane Marie Centret

Marc Sørensen, ph.d., sekretær for DSMFEM
Afd. for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling
Rigshospitalet - Hjertecentret

29.04.2022, kl. 13:15-13:45 30 på Zoom. Alle er velkomne. Medlemmer vil få tilsendt linket og må gerne dele det med andre. Mødet vil blive optaget og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. Tilhørerne bedes at mute sig, men kan bidrage på chatten.”
 
"DSMFEM's Operating Theater - en serie dialoger online

Lægers virke under kniven.

Det hedder ’operating theater’ på engelsk. Traditionen var at der var tilskuere til kirurgernes arbejde. Nu indbyder Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode til at overvære dialoger hvor to parter med hvert sit perspektiv dissekerer et problem i lægers måde at arbejde på. Det kan være etikken eller metoderne eller selve begreberne som bliver blotlagt. Vi prøver at bringe nyt frem med dialog som værktøj.

Dialog 3. Er alder et acceptabelt prioriteringskriterium?

De fleste der døde af COVID-19 var gamle og/eller syge. Var det OK? Ventetidsgarantien blev sat på pause for at få plads til COVID-19 patienterne. Var det OK? Betyder alder noget når der skal prioriteres?

Prof. Klemens Kappel, ph.d., afdelingsleder filosofi
Københavns Universitet - Institut for kommunikation

Prof. Gorm Greisen, dr.med., formand for DSMFEM
fhv. formand for Videnskabsetisk Komité
fhv. formand for Det Etiske Råd
Afd. for Intensiv Behandling af Nyfødte og Mindre Børn
Rigshospitalet - Juliane Marie Centret

Marc Sørensen, ph.d., sekretær for DSMFEM
Afd. for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling
Rigshospitalet - Hjertecentret

09.05.2022, kl. 16:15-16:45 30 på Zoom. Alle er velkomne. Medlemmer vil få tilsendt linket og må gerne dele det med andre. Mødet vil blive optaget og gjort tilgængelig på hjemmesiden. Tilhørerne bedes at mute sig, men kan bidrage på chatten."

Tidligere arrangementer

DSMFEM's Operating Theater - en serie dialoger online

 

Lægers virke under kniven.

 

Det hedder ’operating theater’ på engelsk. Traditionen var at der var tilskuere til kirurgernes arbejde. Nu indbyder Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode til at overvære dialoger hvor to parter med hvert sit perspektiv dissekerer et problem i lægers måde at arbejde på. Det kan være etikken eller metoderne eller selve begreberne som bliver blotlagt. Vi prøver at bringe nyt frem med dialog som værktøj.

 

Dialog 1: Intensiv terapiens evidens vs. dennes historiske succes

 

Randomiserede kliniske forsøg er et fineste værktøj i kassen, når vi skal finde bedre behandlinger. Vi kan have klare begreber om sygdomsmekanismer, men den biologiske kompleksitet er bare sådan at man aldrig kan være helt sikker på hvordan noget virker i den kliniske virkelighed. Og der kan være helt uventede bivirkninger. Vi kan ikke vide om det hjælper, alt i alt - på sigt. Randomiserede kliniske forsøg er hjørnestenen i godkendelsen af ny lægemidler.

 

Intensiv terapi, på den anden side, er kun i ringe grad udviklet gennem randomiserede forsøg, men snarere som lag på lag af ny løsninger på de problemer som organsvigt giver. Målet for forbedringerne er typisk snævre og kortsigtede: mere normale blodgasser, elektrolytter, bedre væskebalance, blodtryk etc. Og har det ikke virket? Kan vi ikke holde patienter meget bedre og længere i live? Er der ikke mange flere som overlever? Er denne ’gas-og-vandmester’ måde at udvikle behandling på i virkeligheden bedre end sit rygte?

 

Prof. Anders Perner, ph.d.
Afd. for Intensiv Behandling
Rigshospitalet - Center for Kræft og Organsygdomme

 

Prof. Gorm Greisen, dr.med., formand for DSMFEM
Afd. for Intensiv Behandling af Nyfødte og Mindre Børn
Rigshospitalet - Juliane Marie Centret

 

Marc Sørensen, ph.d., sekretær for DSMFEM
Afd. for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling
Rigshospitalet - Hjertecentret

 

22.03.2022, kl. 16:15-16:45 på Zoom. Alle er velkomne. Medlemmer vil få tilsendt linket og må gerne dele det med andre. Mødet vil blive optaget og gjort tilgængelig på hjemmesiden. Tilhørerne bedes at mute sig, men kan bidrage på chatten.

Prioritering i sundhedsvæsenet?
Belyst fra en etisk, økonomisk og magtpolitisk synsvinkel.
 
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30 til  19.30
 
Sted: Auditorium 1, Rigshospitalet.
 
Da det nyetablerede Medicinråd i 2017 afviste det revolutionerende nye lægemiddel Spinraza (nusinersen) som standardbehandling af spinalmuskelatrofi, beskrev mange det som et historisk opgør med medicinalfirmaers frie spil ift. prissætning af nye lægemidler. Som modstykke hertil står en politisk diskurs, hvor ingen partier tør formulere en anden prioriteringspolitik end ”der skal være råd til det hele”.

 

Prioritering er uomgængelig i et sundhedsvæsen der har utilstrækkelig kapacitet ift. patienternes behov, og de teknologiske og omsorgsmæssige muligheder der findes.

 

Med udgangspunkt i Medicinrådets etablering og Spinraza-sagen inviteres hermed til 5 oplæg, der vil brede emnet ”prioritering i sundhedsvæsenet” ud: Hvad er overhovedet retfærdigt, kan man økonomisk sammenligne patientkategorier, behandlinger og livskvalitet i kroner og øre, og hvordan spiller partsinteresser hos læger, politikere, patientorganisationer og industri ind på processen?

 

Program

 

16.30-16.55: Prioritering: fair procedurer og demokratiske beslutninger

 

Sigurd Mørk Lauridsen, filosof, forskningsgruppeleder, SDU

 

17.00-17.25: Fordelingsprincipper og deres etiske begrundelser

 

Klemens Kappel, professor i filosofi, KU 

 

17.25-17.50: Medicinrådets muligheder og begrænsninger i prioritering

 

Per Jørgensen, Hospitalsdirektør Rigshospitalet og medlem af Medicinrådet 

 

17.50-18.15: Pause – let traktement  

 

18.15-18.40: Value of statistical life – hvordan opgøres værdien af et liv?

 

Lars Gårn Hansen, Økonomisk Vismand, Professor v. Department of Food and Resource Economics  

 

Kl. 18.40-19.05: Hvorfor er medlemmerne af Medicinrådet ikke inhabile?

 

Leif Vestergaard Pedersen, Formand, Kræftens Bekæmpelse og medlem af Medicinrådet 

 

Kl. 19.05-19.25: Diskussion i Plenum 

 

STORMØDE tirsdag den 30. maj kl. 16.30-19.30  

Informeret samtykke ved forskning med mennesker: Etik eller legalisme?
 
Hvad er brændpunkterne i år 2017, og hvordan skal den medicinske forskningsverden agere fremadrettet? Det informerede samtykke ved medicinsk forskning er fortsat genstand for ophedet debat: Hvilke typer forsøg kan man bede patienter medvirke til, hvor meget bør de informeres om, og hvordan sikrer man at de ved hvad de går ind til? Kan for strenge krav til informeret samtykke forhindre vigtig forskning, som kunne gavne fremtidige patienter?
 
Vi præsenterer ekspert-oplæg fra blandt andre en akutforsker fra Rigshospitalet og formændene for Etisk Råd og National Videnskabsetisk Komite. 
 
Program
 
Kl. 16.30-16.55: Brystkræftprojektet. Forskning uden informeret samtykke
 
Peter J. H. Rossel, lektor emeritus og idéhistoriker
 
Kl. 17.00-17.25: Det informerede samtykke. Hvorfor og hvordan?
 
Thomas Ploug, Professor og filosof
 
Kl. 17.25-17.50: Erfaringer med akutforskning på bevidstløse patienter, og perspektiver
 
på mulige lovændringer
 
Jesper Kjærgaard, overlæge, Rigshospitalet
 
Kl. 17.50-18.15: Pause – sandwich og drikkevarer
 
Kl. 18.15-18.40: Clusterrandomiseret forsøgsperson: Mål eller middel?
 
Johannes Gaub, læge og formand for National Videnskabsetisk Komité
 
Kl. 18.40-19.05: Klyngeforsøg. Metodologisk guldæg eller videnskabelig sump? Gorm

 Greisen, professor og formand for Etisk Råd

 Kl. 19.05-19.25: Diskussion i Plenum

Stormøde 24. november 2016 på Rigshospitalet Skadevirkninger ved HPV-vaccination: Hvordan tæller vi dem? Oplæg og debat om metodologiske spørgsmål.

Paneldeltagere:
Anders Hviid, seniorforsker, Statens Serum Institut
Peter La Cour, leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, København
Rebecca Chandler, forsker ved WHO’s Uppsala Monitoring Center
Kim Varming, ledende overlæge, klinisk immunologisk afdeling, Aalborg Sygehus
Jesper Mehlsen, overlæge, Synkopecentret, Frederiksberg Hospital

Stormøde torsdag den 12. maj 2016 kl. 16-19 på Medicinsk Museion. 

Lægevidenskabens råstof: fra døde kroppe til dna.

Thomas Söderqvist: Offentlig udstilling. Form og formål. 

Janne Rothmar Herrmann: Den døde krop og jura: Status. Udstilling. Obduktion. Helkropsdonation
 
Maria Olejaz Tellerup: Donation af kroppen til videnskaben
 
Jørgen Tranum-Jensen Hvad bruges døde kroppe til i dag?
 
Bente Pakkenberg: Hjernen: Hvad nyt kan nye og gamle hjerner fortælle i 2016?
 
Diskussion
 
Mulighed for at se udstillingen ”Det indsamlede menneske”
 

Stormøde afholdt 7. maj 2015

 

Døden på hospitalet

 

· Lars Willy Andersen (overlæge, hjerteintensiv): Hvad gik galt?

 

· Henning Nabe (hospitalspræst): At få frataget håbet

 

· Niels Henrik Gregersen (prof teo institut, KU): Forestillinger om at være død

 

· Helle Timm (prof, videnscenter for palliation): Grader af dødshjælp

 

· Kirsten Møller(prof, intensiv med): Grader af død: hjertedød, hjernedød, helt død

 

· Afsluttende diskussion.

 

(ordstyrer Gorm Greisen, fmd)

 

Stormøde afholdt 22. maj 2014. 

Mødet blev afholdt på engelsk.

Bevidsthed. Hvordan defineres den biologisk og filosofisk, og hvad skal der til for at den er til stede?  [Consciousness and the brain]
  
Rigshospitalet, ’Auditorium 1’

Dan Zahavi, Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen

Albert Gjedde, Institute for Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen

Hartwig Siebner, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital, University of Copenhagen

Lars Peter Kammersgaard, Research Unit on Brain Injury Rehabilitation Copenhagen (RUBRIC), Glostrup Hospital, University of Copenhagen

Johan Stender, Institute for Neuroscience and Pharmacology, University of Copenhagen
 
Stormøde 22 november 2012.

Overdiagnostik. Hvordan opgøres fordele mod ulemper ved sygdomsforebyggelse?

Efterårets stormøde blev afholdt den 22. november 2012 kl. 16.30-20.00 i Teilumbygningen Stormøde 25. november 2010. Børge Noprdestgaard og Henrik Dibbern diskuterede statinbehandling. Torsten Lauritzen og Charlotta Pisinger diskuterede generelle helbredstjek.

Stormøde 31 maj 2012, 16.00-20.30 i Lundsgaard auditoriet, Panum.

Videnskabelig uredelighed og god videnskabelig praksis - før og efter Penkowasagen.

Der var indlæg fra Claus Emmeche, Poul Pilgaard Johnsen, Jens Rehfeld, Nils Strandberg Pedersen, Stein Vaaler og Nils Axelsen. Desuden en engageret  debat med deltagelse af publikum.

"Evidens som magtmiddel i kampen om ressourcerne". Efterårets stormøde blev afholdt torsdag 25. november 2010 16.15-19.00 i Dam auditoriet, Panum Instituttet.

Experimental Medical Philosophy 2-4 juni 2010

Workshoppen ”Experimental Philosophy and Experimental Medical Philosophy” blev afholdt i Nordforsk regi d. 2. - 4. juni 2010 på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Stormøde 2. december 2009

Trænger det videnskabsetiske komitésystem i Denmark til en revision?

Debatmøde: Abortlovgivningen under udfordring

Medicinsk teknologi og ændringer i værdiopfattelser sætter abortloven til debat

Stormøde 2008

Ansvar for egen sundhed

Forårsmøde 2008

Sundhedsvidenskabelig forskning og lægemiddelindustrien